Definició

Siguin \(ABC\) un triangle i \(A' , B' , C'\) els peus de les tres altures d'\(ABC\). El triangle \(A'B'C'\) s'anomena triangle òrtic d'\(ABC\).

Nota: Observem que el triangle òrtic d'\(ABC\) és el triangle cevià de l'ortocentre \(H\) respecte \(ABC\) i també el triangle pedal de l' ortocentre \(H\) respecte \(ABC\).

Resultats