Definició

Siguin ABC un triangle i P un punt que no és sobre cap dels costats del triangle, i sigui A'B'C' el triangle cevià de P. Sigui A'' el conjugat harmònic de P respecte de A i A' i definim B'' i C'' cíclicament. El triangle A''B''C'' s'anomena triangle anticevià de ABC.

Podeu moure la posició del punt \(P\) per comprovar com varia el seu triangle anticevià.

Resultats