Construcció d'un triangle coneguts el costat a, el seu angle oposatA i la longitud de la mediana mb.

  1. Donat el segment BC, tracem la circumferència B(mb). Sobre aquesta circumferència estarà el punt mitjà del segment AC. Per tant, el vèrtex A estarà sobre la circumferència B'(mb), homotètica de B(mb), mitjançant l'homotècia de raó i centre C.
  2. Tracem la circumferència B'(mb). A més, el vèrtex A estarà sobre l'arc capaç del segment BC, sota un angle A donat.
  3. Utilitzem CONSTRUCCIÓ.ALTRES.ARC CAPAÇ per traçar aquest arc capaç.
  4. El vèrtex A és la intersecció de l'arc capaç anterior i la circumferència B'(mb), i ja tenim construït el triangle.