Construcció d'un triangle coneguts els seus tres costats a, b i c.

  1. Tracem el segment a d'extrems B i C.
  2. Tracem les circumferències C(b) i B(c).
  3. Aleshores,