En un triangle ABC notarem per:

 • a, b i c, les longituds dels costats oposats als vèrtexs A, B i C, respectivamente.
 • A, B i C els angles en els vèrtexs A, B i C.
 • ha, hb i hc, les altures des dels vèrtexs A, B i C, i per Ha, Hb i Hc els seus peus.
 • ma, mb i mc, les medianes des dels vèrtexs A, B i C, i per Ma, Mb i Mc els seus peus.
 • va, vb i vc, les bisectrius des dels vèrtexs A, B i C, i per Va, Vb i Vc els seus peus.
 • wa, wb i wc, les bisectrius exteriors des dels vèrtexs A, B i C, i per Wa, Wb i Wc els seus peus.
 • R, el radi de la circumferència circumscrita.
 • r, el radi de la circumferència inscrita.
 • ra, wb i wc els radis de les circumferències ex-inscrites.
 • s el semiperímetre, s = (a + b + c)/2.
 • ∆ l'àrea.
 • I l'incentre, centre de la circumferència inscrita I(r).
 • Ia, Ib i Ic els centres de les circumferències ex-inscrites.
 • G el baricentre.
 • O el circumcentre, centre de la circumferència circumscrita O(R).
 • H l'ortocentre.
 • N el centre de la circumferència dels nou punt N(R/2).
 • K el simedià.