Les coordenades baricèntriques en el pla ens permeten fer un estudi analític de la geometria del triangle que utilitzarem per fer algunes demostracions complexes i no massa directes.

Aquest mètode d'atacar els problemes geomètrics no té l'elegància i l'ingeni de la geometria sintètica, però ens permet resoldre situacions determinades que altrament no ens seria possible sense un coneixement de força propietats del triangle.

Coordenades baricèntriques

Establim un sistema de coordenades pels punts del pla utilitzant un triangle ABC qualsevol com a sistema de referència.

Coordenades i equacions

Coordenades baricèntriques 2

Establim un sistema de coordenades pels punts del pla utilitzant un triangle ABC qualsevol com a sistema de referència.

Coordenades i equacions

Coordenades baricèntriques 3

Establim un sistema de coordenades pels punts del pla utilitzant un triangle ABC qualsevol com a sistema de referència.

Coordenades i equacions

Coordenades baricèntriques 4

Establim un sistema de coordenades pels punts del pla utilitzant un triangle ABC qualsevol com a sistema de referència.

Coordenades i equacions

Coordenades baricèntriques 5

Establim un sistema de coordenades pels punts del pla utilitzant un triangle ABC qualsevol com a sistema de referència.

Coordenades i equacions