Les coordenades baricèntriques en el pla ens permeten fer un estudi analític de la geometria del triangle que utilitzarem per fer algunes demostracions complexes i no massa directes.

Aquest mètode d'atacar els problemes geomètrics no té l'elegància i l'ingeni de la geometria sintètica, però ens permet resoldre situacions determinades que altrament no ens seria possible sense un coneixement de força propietats del triangle.

Error: No articles to display