Construcció INVOLUCIÓ.001;

Donats quatre punts alineats que defineixen una involució, per trobar-ne els punts dobles seguirem el procediment següent:

  1. Tracem una circumferència \(l\) qualsevol per \(A\) i \(A'\)
  2. Triem un punt qualsevol \(P\) de \(l\)
  3. Projectem \(B\) i \(B'\) sobre \(l\) des de \(P\)
  4. Trobem els punts \(D_1\) i \(D_2\), punts dobles de la involució projectats en la cònica.
  5. Els punts dobles sobre la recta són la projecció de \(D_1,D_2\) des de \(P\)