Construcció HOMOLOGIA.02

Considerem l'homologia de centre \(O\), eix \(e\) recta límit \(r_\infty\). Aleshores, per construir l'homòleg d'un punt qualsevol \(A\):

  1. Tracem la recta \(OA\) i una recta \(s\) per \(A\) que no sigui paral·lela a l'eix.
  2. Tracem la recta \(OA_\infty\), sent \(A_\infty\) el punt de tall d'aquesta recta \(s\) amb la recta límit.
  3. Per \(A_e\), punt de tall de \(s\) amb l'eix, tracem la paral·lela a la recta anterior i el punt on aquesta talla a la recta \(OA\) és l'homòleg que busquem.

En la figura interactiva, podeu utilitzar els botons per visualitzar els passos de la construcció. Un cop finalitzada, pots variar els elements de la construcció per observar-ne les propietats.