Construcció HOMOLOGIA.03

Considerem l'homologia d'eix segons la direcció del vector \(d\) tal que transforma \(A\) en \(A'\) i \(B\) en \(B'\).

  1. El centre de l'homologia és \(O = AA' \cap BB'\)
  2. El punt \(P_e = AB \cap A'B'\) és un punt de l'eix.
  3. La recta paral·lela a \(AB\) per \(O\) talla a \(A'B'\) en un punt d'una recta límit.
  4. La recta paral·lela a \(A'B'\) per \(O\) talla a \(AB\) en un punt de l'altra recta límit.
  5. Tracem les tres rectes pels punts indicats segons la direcció \(d\).

En la figura interactiva, podeu utilitzar els botons per visualitzar els passos de la construcció. Un cop finalitzada, pots variar els elements de la construcció per observar-ne les propietats.