Construcció HOMOLOGIA.05

Considerem l'homologia d'eix \(e\) i recta límit \(r_\infty\) tal que l'homòleg del punt \(A\) és \(A'\):

  1. Tracem una recta \(s\) per \(A\) que no sigui paral·lela a l'eix \(e\) i siguin \(P_e\) i \(P_\infty\) les interseccions d'aquesta recta amb l'eix i la recta límit respectivament.
  2. Tracem la recta \(AA'\) i la paral·lela a \(A'P_e\) per \(P_\infty\).
  3. Aquestes dues rectes es tallen en el centre \(O\) de l'homologia.

En la figura interactiva, podeu utilitzar els botons per visualitzar els passos de la construcció. Un cop finalitzada, pots variar els elements de la construcció per observar-ne les propietats.