Construcció HOMOLOGIA.04

Considerem l'homologia de centre \(O\), eix \(e\) tal que l'homòleg del punt \(A\) és \(A'\):

  1. Tracem una recta \(s\) per \(A\) que no sigui paral·lela a l'eix \(e\) i sigui \(P_e\) la intersecció d'aquesta recta amb l'eix.
  2. Sigui \(P_\infty\) el punt de tall de la recta paral·lela a \(A'P_e\) per \(O\) amb la recta \(s\).
  3. Aleshores, la recta paral·lela a l'eix per \(P_\infty\) és una recta límit.

En la figura interactiva, podeu utilitzar els botons per visualitzar els passos de la construcció. Un cop finalitzada, pots variar els elements de la construcció per observar-ne les propietats.