Punts dobles d'una involució sobre una cònica

Quatre punts sobre una cònica defineixen una involució. Per trobar-ne els punts dobles seguirem el procediment següent:

  1. Siguin \(P=AB \cap A'B'\) i \(Q=A'B \cap AB'\).
  2. La recta \(PQ\) talla la cònica en els dos punts dobles \(D_1,D_2\).

Podeu moure el punt \(X\) per comprovar com varia el seu conjugat \(X'\).