Construcció CÒNICA.AAe

Siguin \(A_1\) i \(A_2\) els vèrtexs de l'eix focal de la cònica d'excentricitat \(\epsilon\)

  1. El centre de la cònica \(O\) és el punt mig de \(A_1A_2\).
  2. El semieix \(a=OA\) i la semidistància focal és \(c=a \epsilon\), per tant els focus són els punts de tall de la circumferència \(O(a \epsilon)\).
  3. Coneguts els dos focus \(F_1\) i \(F_2\) i el punt \(A_1\) pel que passa la cònica. utilitzem la Construcció CÒNICA.FFP per construir-la.

En la figura interactiva, podeu variar el valor de l'excentricitat \(\epsilon\) i la posició dels vèrtexs de l'eix focal.