Construcció CÒNICA.abCe

Siguin \(a\) i \(b\) els semieixos d'una el·lipse.

  1. Triem un punt \(O\) qualsevol com a centre de l'el·lipse i hi tracem dues rectes perpendiculars que seran les que continguin els eixos.
  2. Tracem la circumferència de centre \(O\) i radi \(a\). Els punts on talla una de les dues rectes seran els vèrtexs \(A_1 \text{ i } A_2\) de l'el·lipse.
  3. Tracem la circumferència de centre \(O\) i radi \(b\). Els punts on talla amb l'altra recta seran els vèrtexs \(B_1 \text{ i } B_2\) de l'el·lipse..
  4. Els focus de l'el·lipse són la intersecció de la recta \(A_1A_2\) amb la circumferència de centre \(B\) i radi \(a\).
  5. Tenim ja els dos focus i un punt de la cònica, utilitzem la Construcció CÒNICA.FFP

En la figura interactiva, podeu variar la longitud dels semieixos i la posició del centre de l'el·lipse.