Construcció CÒNICA.PPPPt

Siguin \(P_1, P_2, P_3, P_4 \) quatre punts d'una cònica i \(r\) una recta tangent.

Siguin:

\(X=P_1P_2\)

\(X'=P_3P_4\)

\(Y=P_2P_3\)

\(Y'=P_1P_2\)

Pel segon teorema de Desargues, sabem que aquests quatre punts estan en involució. Siguin \(T_1,T_2\) els punts dobles d'aquesta involució. Aleshores, les còniques \(P_1, P_2, P_3, P_4,T_1 \) i \(P_1, P_2, P_3, P_4,T_2 \) són les solucions del problema i es poden construir utilitzant Construcció CÒNICA.PPPPP.

Podeu utilitzar els botons per mostrar els passos de la construcció. També podeu moure les dades inicials del problema.