Construcció CÒNICA.ttttt

Siguin \(t_1, t_2, t_3, t_4,t_5 \) cinc rectes. Per construir la cònica tangent a aquestes cinc rectes utilitzarem el teorema de Brianchon.

  1. Tracem la recta que uneix els punts \(t_2 \cap t_3\) i \(t_4 \cap t_5\).
  2. Tracem la recta que uneix els punts \(t_1 \cap t_3\) i \(t_3 \cap t_5\).
  3. Aquestes dues rectes es tallen en el punt de Brianchon \(B\).
  4. La recta que uneix \(t_3 \cap t_4\) amb \(B\) talla \(t_1\) en un punt de tangència.
  5. Repetint el procediment cíclicament s'obtenen \(P_2,P_3,P_4,P_5\) i podem utilitzar la Construcció CÒNICA.PPPPP per determinar la cònica.

En la figura interactiva, podeu variar la posició de les rectes tangents.