Construcció CÒNICA.abFPCh

Per construir la hipèrbola de de semieixos \(a,b\), focus \(F\) que passa per \(P\), seguirem el procediment següent:

  1. La semidistància focal \(c\) ve determinada por \(c^2=‍a^2+‍b^2\).
  2. L'altre focus està sobre la circumferència \(F(2c)\), de centre \(F\) i radi \(2c\).
  3. La semirecta \(PF\) talla la circumferència \(P(2a)\) en el punto \(Q\).s/li>
  4. Donat que la diferència de distàncies de \(P\) als dos focus és \(2a\), el segon focus està sobre la circumferència \(P(FQ)\) de centro en \(P\) i radi la longitud del segmento \(FQ\).

En la figura interactiva, podeu variar el valor dels semieixos i la posició del focus i del punt \(P\).