Construcció CÒNICA.ac

Per construir la cònica conegudes les longituds del semieix focal \(a\) i la semi-distància focal \(c\), seguirem els passos següents:

  1. Tracem un segment de longitud \(2c\). Els seus extrems seran els focus \(F_1,F_2\) de la cònica.
  2. Tracem la circumferència de centre \(F_1\) i radi \(2a\) i triem un punt \(M\) qualsevol sobre aquesta circumferència.
  3. El punt de tall entre la mediatriu de \(F_2M\) amb la recta \(F_1M\) és un punt \(P\) de la cònica.

Podeu utilitzar els botons per mostrar els passos de la construcció. També podeu variar el semieix i la semi-distància focal. Finalment, podeu activar l'animació per comprovar la construcció de la cònica.