Construcció CÒNICA.acFtCe

Per construir l'el·lipse conegudes les longituds del semieix focal \(a\), la semi-distància focal \(c\), el focus \(F\) i una tangent, seguirem els passos següents:

  1. Sigui \(S\) el simètric de \(F\) respecte de la recta tangent.
  2. Tracem la circumferència de centre \(S\) i radi \(2a\) i la circumferència de centre \(F\) i radi \(2c\).
  3. Els punts de tall d'aquestes dues circumferències són l'altre focus de l'el·lipse que busquem.
  4. Les rectes que uneixen \(S\) amb aquests focus, tallen la recta tangent en punts de l'el·lipse buscada.
  5. Coneguts els dos focus i un punt, utilitzem la construcció FFP per determinar la cònica.

Podeu utilitzar els botons per mostrar els passos de la construcció. També podeu variar el semieix, la semi-distància focal i la posició del focus i de la recta tangent.