Construcció RECTA.POLAR.01

Donada una cònica i un punt \(P\), per traçar la recta polar de \(P\):

  1. Tracem dues rectes que tallen a la cònica en els punts \(R_1,R_2;S_1,S_2\).
  2. Siguin \(X=R_1S_1 \cap R_2S_2\) i \(Y=R_1S_2 \cap R_2S_1\).
  3. La recta \(XY\) és la polar de \(P\) respecte de la cònica.

En la figura interactiva, podeu utilitzar els botons per visualitzar els passos de la construcció i moure el punt \(P\).