Definició CÒNICA.01

Considerem dues rectes \(r\) i \(r'\) homòlogues per una homologia de centre \(O\). Siguin \(A\) i \(B\) dos punts qualsevols.

Tracem una recta qualsevol \(t\) per \(A\). Siguin \(P = t \cap r\), \(P'\) l'homòleg de \(P\) i \(Q = t \cap BP'\).

Aleshores, el lloc geomètric de punts del pla descrit per \(Q\) en variar la recta \(t\) és una cònica projectiva.

En la figura interactiva, podeu utilitzar els botons per visualitzar els passos de la construcció. Un cop finalitzada, podeu variar els elements de la construcció per observar-ne les propietats. També podeu activar l'animació per observar la construcció del lloc geomètric.