Construcció PUNT.POL.01

Donada una cònica i una recta \(r\), per determinar el seu pol \(P\) ens basarem en el fet de que recta polar i pol són duals. Així, el pol d'una recta és el punt de tall entre dues polars de dos punts qualssevol de la recta donada.

  1. Tracem la recta polar de dos punts qualssevol de la recta.
  2. El punt de tall d'aquestes dues rectes polars és el pol de la recta donada.

En la figura interactiva, podeu utilitzar els botons per visualitzar els passos de la construcció i moure els punts que determinen la recta \(r\)..