Definició

La raó simple de tres punts alineats és \((A,B,C) = \frac{AB}{AC}\).

Construccions

Resultats