Definició

Un quadrangle és la figura formada per quatre punts de manera que no hi ha tres d'ells alineats. Els quatre punts \(A,B,C,D\) s'anomenen vèrtexs del quadrangle. Les sis rectes que uneixen els vèrtexs dos a dos s'anomenen arestes. Els tres punts \(P,Q,R\) d'intersecció de las arestes oposades són els vèrtexs diagonals i el triangle format pels vèrtexs diagonals s'anomena triangle diagonal.

En la figura interactiva pots moure els vèrtexs del quadrangle.

Resultats