Definició

Una homologia és una transformació resultant d'efectuar una projecció des d'un punt, en la que a cada un dels punts i les rectes d'una figura plana li corresponen, respectivament, un punt i una recta de la seva figura homològica. Per tant, se satisfan les propietats següents:

  1. Un punt \(P\) i la seva imatge \(P'\) sempre estan alineats amb un punt anomenat centre de l'homologia. El centre d'homologia és invariant.
  2. La imatge d'una recta \(r\) és una altra recta \(r'\).
  3. Una recta \(r\) i la seva imatge \(r'\) sempre es tallen sobre una recta anomenada eix d'homologia. Cada punt sobre aquesta recta és invariant.
  4. La incidència es conserva per l'homologia.

En la figura interactiva, podeu moure el punt \(P\) i comprovar com varia la seva imatge \(P'\) per l'homologia.

Construccions

Resultats