En Factory Balls el teu objectiu és fabricar la pilota d'acord amb la imatge que es mostra a la caixa de cartró. Un cop aplicats tots els mètodes apropiats d'acord amb la imatge, la bola caurà a la caixa de cartró i es podrà passar a la següent. Aquest joc realment posarà a prova la seva creativitat i les teves habilitats per deduir les combinacions adequades fins aconseguir el producte final.

Aquest joc s'ha extret de bontegames

Novetats

Comparteix