Prem sobre la icona Play per visualitzar l'animació de la translació de punts donat el vector desplaçament.