Tria l'eina Polígon i dibuixa la figura resultant de la translació.

Si no la dibuixes correctament, pots triar l'eina Mou per moure els vèrtexs de la figura que has dibuixat.


Comparteix