Gir de 55º

L'objectiu d'aquesta activitat és aplicar un gir de 55º al triangle de la figura interactiva. Observa aquest vídeo explicatiu per comprendre els passos que cal realitzar.

  1. Utilitza l'eina Semirecta Semirecta per dibuixar la semirecta d'origen O i que passa per A.
  2. Tria l'eina Mou Mou, situa l'origen del transportador sobre el punt O i mou el punt que hi ha sobre el zero del transportador fins situar-lo sobre la semirecta que has dibuixat.
  3. Tria l'eina Semirecta Semirecta i dibuixa una semirecta d'origen O que formi un angle de 55º amb la semirecta OA.
  4. Tria l'eina Mou Mou i retira el transportador d'angles. Utilitza el regle per mesurar la distància OA i marca un punt en la segona semirecta qu has dibuixat que estigui a aquesta mateixa distància.
  5. Repeteix el procediment anterior per als punts B i C
  6. Tria l'eina Polígon Polígon per formar el triangle unint els tres punts que has construït.

Gir de -65º

L'objectiu d'aquesta activitat és aplicar un gir de -65º al triangle de la figura interactiva. Observa aquest vídeo explicatiu per comprendre els passos que cal realitzar.

Tingues en compte que, donat que l'angle és negatiu, ara caldrà utilitzar la graduació interior del transportador d'angles.