Per representar gràficament cadascun dels sistemes d'equacions proposats, cal determinar les coordenades de dos punts de cadascuna de les equacions.

Situa els punts en les posicions correctes per representar les dues rectes que determinen el sistema d'equacions.

Tingues en compte que a cada equació li correspon la recta del seu color.

Una vegada representat correctament el sistema, l'aplicació t'ho indicarà amb la paraula Correcte! i pots passar a fer l'exercici següent.

La solució gràfica de cadascun dels sistemes anteriors, malgrat que aparentment semblen punts de coordenades enteres, no en podem estar absolutament segurs si no en comprovem el resultat.

Comprova que el punt determinat com a solució de cadascun dels sistemes satisfà les seves dues equacions.