En la figura interactiva següent hi ha representada una funció periòdica. Pots moure el punt P per observar-ne les característiques.

Sabries donar la definició de funció periòdica?