A continuació es mostren tres eines web que ens permeten realitzar el gràfic d'una recta de manera molt senzilla. Cadascuna d'aquestes aplicacions té els seus avantatges i inconvenients i, per tant, seran més recomanables unes o altres segons la situació.

GeoGebra

GeoGebra és una eina molt potent, gratuïta i programada en HTML5, fet que la fa compatible amb tots els navegadors de última generació.

Per representar gràficament una recta utilitzant l'aplicació següent, tant sols cal escriure la seva equació en el requadre Entrada i entrar-la.

Desenvolupament de la pràctica

 • Escriu y = 2x + 3 en la casella d'entrada i prem la tecla de retorn. Observa com automàticament apareix representada aquesta recta.
 • Escriu ara y = 1 - x en la casella d'entrada i prem la tecla de retorn. Apareix ara dibuixada una segona recta.
 • Si vols esborrar alguna de les rectes, clica amb el botó dret sobre la seva equació i tria l'opció Esborra.
 • Si vols tornar a començar, clica sobre la icona superior dreta.

Pots entrar a l'aplicació web completa de GeoGebra en aquest enllaç. Tria l'opció Finestra algebraica i gràfics per poder representar gràficament les funcions que vulguis.

WolframAlpha Widgets

WolframAlpha Widgets ens permet crear petits complements que podem inserir en la web per realitzar activitats molt diverses. A continuació et mostrem un petit complement en el qual pots escriure l'equació d'una recta per obtenir-ne la seva representació gràfica.

Desenvolupament de la pràctica

 • Escriu y = 2x + 3 en la casella d'entrada i prem el botó Submit. Observa com apareix una finestra emergent amb força informació sobre aquesta funció.
 • El primer gràfic que apareix és una ampliació del punt de tall amb l'eix d'abscisses. El gràfic que a nosaltres ens interessa és el segon.
 • A més, clicant a l'opció Properties de la pestanya Geometric figure obtindràs informació adicional de la funció, com els punts de tall amb els eixos i el seu pendent.
 • Prova amb altres rectes per determinar-ne les seves característiques.

Si vols representar funcions i fer moltíssimes altres coses, en aquest enllaç entres directament a la calculadora WolframAlpha. Per representar gràficament una funció, només cal escriure la seva equació.

Wiris

La calculadora Wiris és una altra eina potent de càlcul matemàtic. Està programada amb Java, fet que no la fa compatible amb tots els dispositius i navegadors.

Desenvolupament de la pràctica

 • Per representar el gràfic d'una recta cal escriure representa(y = 2x + 3) i a continuació clicar sobre el signe igual.
 • Si a continuació escrius representa(y=1 - x) i cliques sobre el signe de l'igual, t'apareixerà una nova finestra emergent amb el gràfic d'aquesta segona recta.
 • Si vols representar les dues funcions sobre un mateix tauler, escriu primer representa(y = 2x + 3), prem la tecla retorn del teclat per escriure l'altra equació representa(y = 1 - x) i finalment clica sobre el signe igual per obtenir el gràfic de les dues funcions juntes.

Entra a l'aplicació Wiris completa en aquest enllaç. Observa que hi ha una immensa quantitat d'opcions. T'hi atreveixes a provar?