Mou el punt de la figura interactiva per representar cadascuna de les quatre funcions proposades. Si ho fas bé t'apareixerà el missatge "Correcte!" a la figura.