Mou el punt lliscant de color negre i observa l'animació.

Un cop visualitzada l'animació raona les qüestions següents:

  • Quina és l'àrea d'un dels triangles rectangles?
  • Quina és l'àrea dels quadrats Q1, Q2 i Q3?
  • Quina relació hi ha entre les àrees de Q1, Q2 i Q3?

A continuació, mou el punt blau de la figura anterior i raona aquesta darrera qüestió:

  • Aquesta relació depèn de les mides del triangle rectangle?

La relació que has trobat es coneix com a teorema de Pitàgores i és vàlida per a qualsevol triangle rectangle.