Movent el punt lliscant pots aconseguir triangles acutangles, rectangle i obtusangles.

Observa que les àrees dels quadrats taronja i blau no varien, en canvi sí ho fa l'àrea del quadrat verd.

Com és l'àrea del quadrat verd respecte de la suma dels altres dos segons el tipus de triangle?


Comparteix