Màquina real

La màquia de Galton és un mecanisme en el que es deixen caure un conjunt de boles a través d’un triangle format per topalls on aquestes van xocant. Cada vegada que una bola xoca amb un dels topalls té la mateixa probabilitat de caure a la dreta que a l’esquerra. Així, va seguint un camí de ziga-zaga fins arribar al caseller final.

En el vídeo següent pots veure el funcionament d’aquest mecanisme.

Màquina virtual

En aquesta màquina de Galton virtual una bola col·locada en la posició P cau sobre un conjunt de posicions fixes (blaves), disposades en forma triangular, i al xocar sobre cada posició continua, de forma aleatòria, el seu camí descendent per la dreta o per l'esquerra amb la mateixa probabilitat. Així, torna a xocar en una altra posició i el procés es repeteix fins arribar a la fila inferior.

El funcionament d'aquesta màquina, de 21 files, el podem interpretar com el llançament de 21 monedes. Cada moneda llençada correspon a una fila de la màquina i pot sortir cara o creu. Al final del camí s'haurà comptat el nombre de cares obtingudes en el llançament d'aquestes 21 monedes.

Cada bola que baixa correspon a un nou llançament de les 21 monedes. Així, repetint-ho moltes vegades trobem quina és la probabilitat experimental de que surtin 0, 1, 2, ... o 21 cares. S'observa que aquesta probabilitat experimental s'acosta a l'anomenada distribució normal.

Prem el botó executa per veure la màquina en funcionament.