Mou el punt lliscant horitzontal i observa la secció del pla amb el prisma hexagonal.

A continuació desmarca aquesta opció i tria l'opció Pla vertical. Com ha variat la secció?

Finalment estudia com són les seccions per un pla oblic.

Si tallem un prisma seguint un pla, aquest queda dividit en dos poliedres:

  • En quins casos, aquests dos poliedres en què es divideix el prisma original són també prismes?
  • En aquests casos, en què s’assemblen i en què es diferencien aquests prismes respecte del prisma original?