El tetraedre triakis és el poliedre de Catalan que té 12 cares amb forma de triangle isòsceles.

Arrossegant el ratolí sobre la figura en podeu canviar el punt de vista.

Característiques bàsiques

  • Cares = 12
  • Arestes = 18
  • Vèrtexs = 8

El seu poliedre dual és el tetraedre truncat.