Mou el punt lliscant horitzontal i observa la secció del pla amb el cilindre.

A continuació desmarca aquesta opció i tria l'opció Pla vertical. Com ha variat la secció?

Finalment estudia com són les seccions per un pla oblic.

Quina forma tenen les seccions en cadascun d'aquests casos:

  • El pla de tall és perpendicular a les generatrius del cilindre.
  • El pla talla totes les generatrius sense ser ni perpendicular ni paral·lel a aquestes.
  • El pla de tall és paral·lel a les generatrius.