Per construir la recta paral·lela i la recta perpendicular a una recta donada, utilitzarem les eines següents:

 • Mou Mou: selecciona un objecte de la finestra i mou-lo de posició.
 • Intersecció Intersecció: troba el punt de tall entre dos objectes.
 • Recta Recta: traça la recta que passa per dos punts.
 • Circumferència Circumferència: selecciona el centre i un punt de la circumferència que vols dibuixar.
 • Compàs Compàs: selecciona un segment per dibuixar una circumferència amb aquest radi.

Recta paral·lela

Construeix una recta paral·lela per un punt exterior utilitzant les eines de les que disposes seguint els passos següents. Si t'equivoques, pots utilitzar l'eina per esborrar. També pots visualitzar aquest vídeo explicatiu.

 1. Tria l'eina Compàs i clica sobre els punts A i C per determinar-ne l'obertura. A continuació, clica sobre el punt B per dibuixar la circumferència de centre B i radi AC.
 2. Amb l'eina compàs i de manera anàloga a l'anterior, traça la circumferència de centre C i radi AB.
 3. Marca el punt de tall de les dues circumferències anteriors que es troba en el semiplà del punt C, amb l'eina Intersecció.
 4. Utilitzant l'eina Recta, traça la recta que passa per C i el punt anterior.

Si has seguit correctament el procediment, la figura t'ho indicarà amb la paraula Correcte!. Si no t'ha sortit a la primera, pots retrocedir amb els botons que hi ha a la part superior dreta de la figura.

Sabries donar un raonament del per què la recta que has construït amb el procediment anterior és paral·lela a la que et donaven?

Un cop finalitzada la construcció, tria l'eina Mou per moure el punt C. Què observes quan el punt C està per damunt o per sota de la recta original? A què creus que es degut?

Com creus que es podria evitar aquest problema?

Recta perpendicular

Construeix una recta perpendicular per un punt exterior utilitzant les eines de les que disposes seguint els passos següents. Si t'equivoques, pots utilitzar l'eina per esborrar. També pots visualitzar aquest vídeo explicatiu.

 1. Amb l'eina Circumferència, traça la circumferència de centre A i que passa per un punt qualsevol de la recta donada.
 2. Utilitzant l'eina Intersecció, determina l'altre punt de tall entre la recta i la circumferència anterior.
 3. Si els dos punts que has trobat són P i Q, traça la circumferència de centre P que passa per Q i la de centre Q que passa per P.
 4. Amb l''eina Intersecció, determina els dos punts de tall de les circumferències anteriors.
 5. Tria l'eina Recta per dibuixar la recta que passa pels dos punts d'intersecció que acabes de trobar.

Si has seguit correctament el procediment, la figura t'ho indicarà amb la paraula Correcte!. Si no t'ha sortit a la primera, pots retrocedir amb els botons que hi ha a la part superior dreta de la figura.

Sabries donar un raonament del per què la recta que has construït amb el procediment anterior és perpendicular a la que et donaven?

Un cop finalitzada la construcció, tria l'eina Mou per moure el punt A. Quines diferències hi ha quan aquest punt està per damunt o per sota de la recta original?