Per construir la bisectriu de l'angle A amb GeoGebra, utilitzarem les eines següents:

  • Mou Mou: selecciona un objecte de la finestra i mou-lo de posició.
  • Intersecció Intersecció: troba el punt de tall entre dos objectes.
  • Semirecta Semirecta: traça la semirecta donat l'origen i un punt qualsevol d'ella.
  • Circumferència Circumferència: selecciona el centre i un punt de la circumferència que vols dibuixar.
  • Esborra Esborra: elimina un element de la teva construcció.

Segueix els passos següents i, si t'equivoques, utilitza l'eina per esborrar. També pots visualitzar aquest vídeo explicatiu.

  1. Selecciona l'eina Circumferència i traça la que té centre en el punt A i passa per un punt d'una de les semirectes de l'angle.
  2. Amb l'eina Intersecció, determina el punt de tall de la circumferència anterior amb l'altra semirecta de l'angle.
  3. Utilitzant l'eina Circumferència, traça'n dues, de centres cadascun dels punts de la semirectes i passant pel punt de l'altra.
  4. Tria l'eina Intersecció per determinar els punts de tall de les dues circumferències anteriors.
  5. Finalment, amb l'eina Semirecta, traça la bisectriu que passa pels punts A i el punt d'intersecció anterior que és interior a l'angle.

Si has seguit correctament el procediment, la figura t'ho indicarà amb la paraula Correcte!. Si no t'ha sortit a la primera, pots retrocedir amb els botons que hi ha a la part superior dreta de la figura.

Una vegada acabada la construcció, selecciona l'eina Mou i clica sobre la casella Canvia l'amplitud de l'angle per activar el punt P i variar el valor de l'angle. Mou el punt P en sentit horari i anti-horari i observa com per determinats angles, el GeoGebra no interpreta correctament la construcció inicial que has fet. A què és degut?