A continuació es mostren tres eines web que ens permeten fer càlculs amb fraccions i nombres decimals de manera molt senzilla. Cadascuna d'aquestes aplicacions té els seus avantatges i inconvenients i, per tant, seran més recomanables unes o altres segons la situació.

GeoGebra

GeoGebra és una eina molt potent, gratuïta i programada en HTML5, fet que la fa compatible amb tots els navegadors d'última generació.

Entre moltes altres funcions, GeoGebra permet fer càlculs amb fraccions i nombres decimals.

Desenvolupament de la pràctica

 • Clica sobre la línia d'entrada i escriu 2/3 + 5/4.
 • Prem la icona Avalua per calcular-ne el resultat. Escriu la mateixa operació a la línia 2 i prem la icona Valor numèric. Quina diferència hi ha entre les dues opcions anteriors?
 • També es poden resoldre operacions combinades. Tingues en compte que en el GeoGebra el signe per la multiplicació és l'asterisc. Escriu 2/3*(1/5+3/4) + 2*(1/2+1/3) i prem la icona Avalua per calcular-ne el resultat. Comprova si també funciona correctament fent utilitzant la icona Valor numèric.
 • Per introduir els nombres decimals en GeoGebra cal utilitzar el punt decimal per separar la part entera de la part decimal, com en les calculadores científiques i en la majoria de programes de matemàtiques. Escriu l'operació 2.3 + 3*4.7 i prem la icona Avalua per calcular-ne el resultat.
 • Has obtingut el resultat previst? Quina icona cal utilitzar per obtenir el resultat decimal?
 • Una altra eina que et pot ser útil per fer càlculs amb fraccions és la icona Factoritza, que descompon els nombres en factors primers. Prova-la per trobar la descomposició de 360.

Pots entrar a l'aplicació web completa de GeoGebra en aquest enllaç. Tria l'opció CAS i gràfics per realitzar càlculs amb fraccions i nombres decimals tant complexos com vulguis.

WolframAlpha Widgets

WolframAlpha Widgets ens permet crear petits complements que podem inserir en la web per realitzar activitats molt diverses. A continuació et mostrem un petit complement en el qual pots escriure qualsevol operació per obtenir-ne el resultat.

Desenvolupament de la pràctica

 • Prem sobre el botó Calcula per obtenir el resultat de l'operació 2/3+5/4. Observa com en la finestra emergent hi apareix el resultat en forma de fracció, en forma decimal i amb la forma decimal periòdica.
 • També es poden resoldre operacions combinades. Tingues en compte que el signe per la multiplicació és l'asterisc. Escriu 2/3*(1/5+3/4) + 2*(1/2+1/3) i prem el botó Calcula. Observa com l'aplicació et mostra el resultat de l'operació en forma fraccionària i en forma decimal.
 • Per introduir els nombres decimals cal utilitzar el punt decimal per separar la part entera de la part decimal, com en les calculadores científiques i en la majoria de programes de matemàtiques. Escriu l'operació 2.3 + 3*4.7 i prem el botó Calcula. De nou es mostra el resultat de l'operació en forma fraccionària i en forma decimal.
 • Finalment, si t'interessa factoritzar un nombre amb aquesta calculadora pots utilitzar el comandament factor, ja que aquesta calculadora està en anglès. Escriu factor(360) i prem el botó Calcula. Obtindràs la factorització d'aquest nombre i el conjunt dels seus divisors.

Si vols tot tipus de càlculs amb fraccions i nombres decimals i moltíssimes altres coses, en aquest enllaç entres directament a la calculadora WolframAlpha. Només cal escriure l'operació i prémer el botó per al seu càlcul.

Wiris

La calculadora Wiris és una altra eina potent de càlcul matemàtic. Està programada amb Java, fet que no la fa compatible amb tots els dispositius i navegadors.

Desenvolupament de la pràctica

 • En l'aplicació ja hi apareix un exemple. Prem la icona Calcula per obtenir-ne el resultat. Observa com aquesta calculadora només et mostra el resultat en forma de fracció.
 • Per obtenir el resultat en forma decimal, cal escriure un valor decimal en la entrada. Utilitza la icona Fracció per escriure l'operació \(\frac{2}{3}+\frac{5.0}{4}\) i prem la icona Calcula. Ara el resultat es mostra en forma decimal.
 • També es poden resoldre operacions combinades. Escriu \(\frac{2}{3}(\frac{1}{5}+\frac{3}{4})+2(\frac{1}{2}+\frac{1}{3})\) utilitzant les icones Fracció i Parèntesis i prem la icona Calcula.
 • Naturalment, la calculadora Wiris també permet fer càlculs amb nombres decimals. Recorda que cal utilitzar el punt com a separador.

Entra a l'aplicació Wiris completa en aquest enllaç. Observa que hi ha una immensa quantitat d'opcions. T'hi atreveixes a provar?