Observa l'animació següent en la que es divideix un triangle en tres parts iguals a partir del seu baricentre.