Observa el vídeo explicatiu següent per aprendre a mesurar els angles d'un triangle amb l'ajut del transportador.

Mesura els angles del triangle i introdueix els valors a les caselles. En obtenir els tres valors correctes, pots passar a l'exercici següent.

Quant sumen els angles d'un triangle? Saps el per què?

En aquesta activitat trobaràs una demostració sense paraules del per què d'aquest resultat.