Mesura els angles del quadrilàter i introdueix els valors a les caselles. En obtenir els quatre valors correctes, pots passar a l'exercici següent.

Si et cal, prem el botó per mostrar les prolongacions dels costats.