Pots calcular el perímetre i l'àrea de les diferents figures comptant els quadrats de la retícula. Els resultats es comproven automàticament.

Passa a l'exercici següent un cop resolt cadascun.