Movent el punt verd de la figura obtindràs diferents quadrilàters, tots de 20 cm de perímetre.

Quin d'aquests quadrilàters té l'àrea més gran? Com s'anomena aquest quadrilàter?