Àrees iguals

Pots dibuixar dos rectangles d'igual àrea i diferent perímetre?

Mou els quatre punts de les figures fins aconseguir-ho. Si ho fas correctament, l'aplicació t'ho indicarà.

Pots construir dos triangles d'àrea 14 u2 i diferent perímetre? I de 16 u2? Per què?

Quina condició ha de satisfer el valor de l'àrea per poder construir dos rectangles amb aquesta àrea i diferent perímetre?

Perímetres iguals

Pots dibuixar dos rectangles d'igual perímetre i diferent àrea?

Mou els quatre punts de les figures fins aconseguir-ho. Si ho fas correctament, l'aplicació t'ho indicarà.

En la figura anterior, pots construir rectangles que tingui per perímetre un nombre senar? Per què?

Raona l'afirmació següent: Per qualsevol perímetre parell més gran de 6 es poden construir dos rectangles de costats enters amb diferent àrea.

Per què l'afirmació anterior no és certa per perímetres de 4 i 6 unitats?