Observa diferents mètodes experimentals per calcular una bona aproximació de pi. Quina aproximació serà la millor?