Podem determinar el valor de pi experimentalment? Com fer-ho "with pies"? És a dir, com fer-ho amb pastissos?